2013

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners
Lørdag d. 13. april 2013

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

Marianne Roed blev valgt til dirigent.

2.  Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Pia og Vibeke

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Vi er pt. 82 aktive medlemmer + 4 instruktører.

Klubben har 7 hold dansere.

Der har været 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været med instruktører.

 

Ting der er sket siden sidst:

Afslutningsfest den 12. maj og julefest den 24. november. Klubben har taget godt imod sine gæster fra RÆM.

Som nyt havde vi sommer dans på Markedspladsen i juni, juli og august hver onsdag.

Det blev en stor succes til både vores egne og uden fra dansere.

Opvisning til SWOP festival den 19. maj

Opvisning til åbent hus på KK: Tak til de dansere der hjalp i cafeen.

Opvisning ved Jernløse mølle til Mølledagen 3. søndag i juni

fællestur til Vikinge Run i Roskilde i august

 

Kunsthåndværkermarkedet på KK den 18. og 19. august; Tak til de dansere der hjalp i cafeen.

Samme weekend aktivitetsdag i Jernløse hvor vi dansede hele dagen

Til natløb dansede vi på Markedspladsen hele aften

Dans til Muslingefestival 1. lørdag i september

 

Kommende Klub arrangementer:

Forårsfest ( samme aften som generalforsamling)

Sommer dans på Markedspladsen i juni, juli og august hver onsdag

fra kl. 18.00 til ca. 20.30

Opvisning til Træskibsfestival Pinse lørdag den 18. maj

Opvisning i Hagested ved veteran campingvogn træf den 1. juni

Opvisning ved Jernløse mølle til Mølledagen den 16. juni

Aktivitetsdag i Jernløse den 17. august, inklusiv kræmmermarkedet hvor vi måske vil leje et stand til Hopalong.

Hjælp til Kunstværkermarkedet på KK den 25. og den 26 august

Måske igen Muslingefestival.

Opvisning i byen til Natløb

Julefest den 23. november 2013 og Forårsfest lørdag den 5. april

Tak til Janni der er gået ud af bestyrelse pga. flytning.

 

4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2012 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.


5. Behandling af indkomne forslag

Forslag til et festudvalg. > Der var ingen interesse til et festudvalg.

6. Valg

På valg er:

Formand: Susanne Thomasen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Jacob Frisholt blev genvalgt

Lise Pedersen blev bestyrelsesmedlem i stedet for Jannie

Valg af suppleanter:

Bettina Jensen blev genvalgt

 

Betina Skovsager blev valgt

Revisor:

Lone Olsen blev valgt

Revisorsuppleant:

Grethe Wieslander blev valgt

7.  Eventuelt.

Bestyrelsen pr. 13. april 2013 består således af:

Formand Susanne Thomasen

Kasserer Lone Christensen

Bestyrelsesmedlem Jacob Frisholt

Bestyrelsesmedlem Kitty van der Westen

Bestyrelsesmedlem Lise Pedersen

1. Supplant Bettina Jensen

2. Supplant Betina Skovager