2012

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag d. 19. april 2012

Dagsorden:                           

1. Valg af dirigent

Susanne Terp blev valgt til dirigent.                           

2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Kirsten og Kaja                         

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Vi er pt. 104 aktive medlemmer + 5 instruktører.

Klubben har 8 hold dansere.

Der har været 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 har været med instruktører.

 

Ting der er sket siden sidst:

Vi har prøvet at få nogle nye hold op af stå. Et nyt begynderhold,

Fitness linedance, blandet bolcher, men uden tilslutning nok.

På mange opfordringer har Gitte fået Countryholdet op at køre igen.

Af fester har vi haft afdansningsbal d. 14. maj. Julefest i december og

Ryste sammenfesten her i februar.

Sundhedsdag i Holbæk havde vi opvisning

Mølledagen i Jernløse havde vi opvisning.

I Juli var 15. dansere på fælles tur på Sj. Odde i Dance on line.

Gadedans sidst i august.

Kunsthåndværkermarked på kulturkasernen, stor tak til de 3 hjælpere.

 

Kommende Klub arrangementer:

Afslutningsfest d. 12. maj

Swop festival d. 19 maj med efterfølgende åben hus i ugen efter.

Åbent hus på kulturkasernen d. 2. juni fra 12-17 hvor vi skal lave 2-3

opvisninger + workshop og bruge nogle hjælpere til køkkenet.

Sommerdans vil i år foregå på markedspladsen (isrosen) onsdage

i juni, juli og august der vil være en lille workshop dansere fra andre

klubber. Det er gratis at deltage.

Wiking Run i Roskilde 4. august.

Aktivitetsdag i Jernløse ved hallen d. 18. august med workshop og bod.

Julefest d. 24. november.

Forårsfest og generalforsamling d. 13. April.                          

4. Forelæggelse af regnskab ved kasseren

Regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.                           

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag.                        

6. Valg

På valg er:

Kasser: Lone Christensen ?blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Karin Pedersen ?ønskede ikke genvalg

Bestyrelsesmedlen : Bodil Petersen ?ønskede ikke genvalg.

Følgende blev valgt til best. medlemmer:

Kitty Van Der Western blev valgt

Jannie Joconde blev valgt

Valg af suppleanter:

Bettina Jensen og Lise Pedersen

Revisor:

Mogens Pedersen blev genvalgt.

Revisorsuppleant:

Susanne Terp-Sørensen ?blev genvalgt                      

7. Eventuelt.

Kitty fremlægger omkring Swop festival, hvordan det vil foregå.

Søren fremlægger omkring VIKING RUN. Han kan skaffe armbånd

 

 Bestyrelsen pr. 19. april 2012 består således af:

Formand Susanne Thomasen

Bestyrelsesmedlem Jacob Frisholt

Bestyrelsesmedlem Kitty van der Westen

Bestyrelsesmedlem Jannie Joconde

Kasserer Lone Christensen

1. Supplant Bettina Jensen

2. Supplant Lise Pedersen