2010

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners,

torsdag den 24. april 2010

Vi var med 75 personer tilstede

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Marianne er valgt som dirigent

                              

2.Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere:

Anette og Mogens

                              

3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Vi er pt. 124 aktive medlemmer + 6 instruktører.

Der har været 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 har været ned instruktørerne.

 

Af ting der er sket siden sidst:

Afdansningsbal 15. maj.

Julefest d 21. november.

Sommerdans i juni og august.

I juli var der en del der var på Odden hos Dancing on Line.

I august gadedans i forbindelse med natløbet.

Opvisning på Kulturkasernen ved Åbent hus, i september og marts med pæn deltagelse.

Vores Jubilæumsfest den 17. april, som gik godt, trods aflysning fra Magill band, der ikke kunne komme på grund af flyforbud.

 

Kommende klub arrangementer:

Lørdag den 20. november julefest i Jernløsehallen

Lørdag den 5. marts rystesammenfest i Jernløsehallen

Lørdag den 14. maj afdansningsbal i Jernløsehallen

 

Opvisning på gaden i forbindelse med Sundhedsdagen den 12. juni er vi blevet spurgt gennem Kræftens bekæmpelse om at danse lidt på Ahlgade.

Opvisning ved Nr. Jernløse Mølle den 20. juni, i anledning af Mølledagen (Nærmere info om disse to opvisninger.)

Kunstmarked på Kulturkasernen sidst i august hvor de ønsker lidt hjælp fra os. De vil give nærmere besked om tider og hvor mange hjælpere de ønsker og til hvad.

 

Sommerdanse i caféen :

3 første uger i juni samt de 3 sidste uger i august fra 18.30 til 20.30

 

Ny opstart i uge 36 som slutter uge 4 i 2011.

 

Til slut en stor tak, til alle dansere for hjælp med arrangementer og opvisninger. Tak til instruktørerne for et stort arbejde, samt tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

                              

4. Forelæggelse af regnskab ved kasseren

Lone har gennemgået regnskab

Der var nogle trykfejl

Og fremover under udgifter en opdeling  mellem instruktører og bestyrelse

                              

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

                              

6. Valg

Lone er blevet genvalgt

Kitty ønsker ikke genvalg og Alice er blevet valgt ind i bestyrelse

Alan er blevet genvalgt             

Karin er blevet genvalgt som suppleant

Bodil er blevet valgt ind som suppleant

Revisorer:

Dinna ønsker ikke genvalg

Susanne Terp- Sørensen er blevet genvalgt

Mogens er blevet valgt som revisor for 2 år

                              

7. Eventuelt.

-Finde en måde at undgå fremmed folk ind i bygningen til fester.

-Klub t-shirts farver

                              

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.00 med tak fra Susanne for

en god aften, samt tak til bestyrelsen, instruktørerne og danserne.