GENERALFORSAMLING

                                 INDKALDELSE  TIL  GENERALFORSAML

                                       i  HOPALONG LINERS

                                    Torsdag den 20. APRIL 2017

                                                   KL. 19.00 

                                   i Vommevad Forsamlingshus

                                               Søstrupvej 82

 

                                               DAGSORDEN:

 

  1.  Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere.

  1.     Bestyrelsens beretning v/ formanden.
  2.     Forelæggelse af regnskab v/ kassereren.
  3.     Behandling af indkomne forslag.

 

  1.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 På valg for 2 år er:                        

 Best.medlem:                       Susanne Thomasen  

 Best.medlem:                       Janni Joconde          

 Suppleant for 1 år:              Bettina Jensen

 Suppleant for 1 år:              Kaja Rager

 Revisor for 2 år:                  Lone Olsen

 Revisorsuppleant for 1 år: Elsa Mouritzen (ønsker ikke genvalg)                     

 

     7.     Eventuelt.

   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Gerne tilmelding  senest d. 13. april, da klubben vil byde på lidt vådt og lidt sødt.

 

Fælles dans fra kl. 18.00 til 18.55 og igen fælles dans efter generalforsamlingen til

kl. 21.00.

 

Pbv.

    Susanne Thomasen     

Så er danselisten til Forårsfesten færdig!!

Du kan klikke her for at se den.

Desværre kan I ikke printe den ud. Jeg har ikke fundet ud af endnu hvordan det fungere med at downloade PDF filer.

Ønsker du at få tilsend danselisten som Word eller PDF fil, send en mail til

kittylinedance@hotmail.com

Og jeg sender listen til dig.

HUSK,TORSDAG D. 2O APRIL ER DER GENERALFORSAMLING I VOMMEVADS FORSAMLINGSHUS, MERE INFO KOMMER...

 
Til torsdagshold:
Aflysninger på kasernen:
(husk vi danser på havnen)
23 marts
27 april
4 maj 
Den 20. april danser vi i Vommevad forsamlingshus ifm. general forsamlingen.
 

 

Hopalong afholder   

Forårsfest 1.april 2017

i Vommevad Forsamlingshus

  lørdag den 1.april kl.15.00-22.00

Program:

15.00-15.45 kaffe/the/kage hygge.

15.45-17.50 Dans efter danseliste.

18.00-19.30 Spisning.

19.30-22.00 Dans efter danseliste.

Tak for i aften, kom godt hjem.

Pris pr. pers. 180 kr.

Tilmelding og betaling til jeres instruktør senest d.23.marts.

Alle former for drikkevarer skal købes i forsamlingshuset.

 

          Vel mødt til forårsfest.