INDKALDELSE  TIL  GENERALFORSAMLING

                                            

      HOPALONG LINERS

        Torsdag den 20. APRIL 2017

            KL. 19.00 

         i Vommevad Forsamlingshus

             Søstrupvej 82

 

         DAGSORDEN:

 

1.    Valg af dirigent.

     2.    Valg af stemmetællere.

     3.    Bestyrelsens beretning v/ formanden.

     4.    Forelæggelse af regnskab v/ kassereren.

     5.    Behandling af indkomne forslag.

 

      6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 På valg for 2 år er:                        

 Best.medlem:                       Susanne Thomasen  

 Best.medlem:                       Janni Joconde          

 Suppleant for 1 år:              Bettina Jensen

 Suppleant for 1 år:              Kaja Rager

 Revisor for 2 år:                  Lone Olsen

 Revisorsuppleant for 1 år: Elsa Mouritzen (ønsker ikke genvalg)                     

 

     7.     Eventuelt.

   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Gerne tilmelding  senest d. 13. april, da klubben vil byde på lidt vådt og lidt sødt.

 

Fælles dans fra kl. 18.00 til 18.55 og igen fælles dans efter generalforsamlingen til

kl. 21.00.

 

Pbv.

    Susanne Thomasen     

 
Til torsdagshold:
Aflysninger på kasernen:
(husk vi danser på havnen)
27 april
4 maj 
Den 20. april danser vi i Vommevad forsamlingshus ifm. general forsamlingen.